اجرای طرح LEZ برای کنترل آلودگی هوای تبریز

۲۴ آبان ۱۳۹۶ ایکس تی

محمد صادق پورمهدی در نشست شورای ترافیک هستان افزود: فاز اول این
طرح در مسیرهای رینگ بیرونی شمال چایکنار و رینگ بیرونی کمربندی آزاد هست. 

اجرای طرح LEZ برای کنترل آلودگی هوای تبریز

معاون عمرانی هستاندار آذربه همراهیجان شرقی ادامه داد: به دلیل این که به
سامانه یکپارچه معاینه فنی وزارت کشور دسترسی نداریم؛ بنابراین به همراهید به همراه
برخورد ارشادی این طرح را شروع کنیم . 

پورمهدی به همراه بیان این که اگر مردم در جریان اهداف طرح قرار بگیرند،
همکاری خواهند کرد، تصریح کرد: از شهرداری انتظار داریم بقیه دوربین‌ها در
شهر نصب شود تا این طرح را به نحو احسنت اجرا کنیم . 

وی به همراه بیان این که متاسفانه به دلیل این که تبریز شهری تک مرکزی هست
تمام اتوبوس ها وارد مرکز شهر می‌شوند، گفت: به همراهید به همراه برنامه ریزی‌ اقدامی
انجام شود تا اتوبوس ها و خودروهای عمومی به مرکز شهر وارد نشوند . 

معاون عمرانی هستاندار آذربه همراهیجان شرقی افزود: مراکز معانیه فنی به همراهید حتی
به صورت شبه همراهنه روزی فعال شوند و به همراه اتصال به سامانه یکپارچه معاینه فنی
وزارت کشور تمام مراحل مورد نیاز برای اجرای طرحLEZ  انجام شود. 

وی افزود: بخش عمده مردم این موضوع را قبول خواهند کرد ولی بخشی از مردم
نیز تا برگه جریمه را نبینند متاسفانه این طرح را قبول نمی‌کنند.

معاون عمرانی هستاندار آذربه همراهیجان شرقی به همراه بیان این که برای کنترل آلودگی
هوا و اجرا این طرح به همراهید از جایی شروع کنیم، گفت: به زودی وارد فصل زمستان
می شویم که احتمالا به همراه آلودگی هوا همراه خواهد بود . 

پورمهدی به همراه بیان این که به همراهید برای آگاهی مردم نقشه این طرح بر روی
تابلوها نشان داده شود، افزود: این موضوع  به همراهید به صورت کامل در تابلوها و
فضای مجازی برای مردم تبیین شود . 

وی همچنین به همراه اشاره به مشکلات کمبود پارکنیگ در تبریز گفت: در حال حاضر
برنامه های نرم افزاری جدیدی در زمینه موقعیت یابی پارکینگ ها تولید شده؛
به طوری که در نمایشگاه ربع رشیدی نیز به نمایش گذاشته شده هست . 

وی به همراه بیان این‌که سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز برای کاهش
ترافیک از تکنولوژی های روز هستفاده کند، گفت: این موارد در دنیا از طریق
نرم افزارها حل شده ولی متاسفانه ما هستفاده نمی کنیم این در حالی هست که
برای تغییر وضعیت به همراهید از جایی شروع کنیم . 

معاون عمرانی هستاندار آذربه همراهیجان شرقی به همراه اشاره به مشکلات انتقال آب های
سطحی خیابه همراهن شهید رضانژاد گفت: چهار سال پیش این خیابه همراهن احداث و سپس
آسفالت ریزی شده ولی متاسفانه اکنون به دلیل مشکلات مربوط به انتقال آب های
سطحی خیابه همراهن دوبه همراهره شروع به کندن کانال کرده‌اند . 

پور مهدی به همراه بیان این که در حال حاضر در قرن ۲۱ به همراه این همه تخصص و افراد
تحصیل کرده در حل موارد جزیی مشکل داریم، گفت: در دوره جدید مدیریت شهری
تقاضا داریم بر روی این موارد زیاد فکر شود تا چنین مسائلی به وجود نیاید؛
چرا که به همراه شیوه‌های سنتی این موارد حل نمی شود . 

وی افزود: عملیات خیابه همراهن شهید رضانژاد در حال اجرا هست و این موضوع حل
خواهد شد، ولی اگر از ابتدا به این مسائل فکر کنیم در بسیاری از هزینه ها
صرفه جویی خواهد شد .

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم