انتقادات جواب داد؛ تعرفه خودروهای هیبریدی کاهش می یابد؟

۲۳ دی ۱۳۹۶ ایکس تی

به گزارش ایکس تی، چند روزی‌هست که اخبه همراهر مربوط به خودروهای هیبریدی در صدر اخبه همراهر‌سایتها و رسانه‌های مختلف‌هست و انتقادات فراوانی به افزایش چندبرابری تعرفه‌ها واردشد که همین انتقادات به واکنش مسئولین‌دولتی منجرشد. یکی از مسئولین‌مستقیم این‌انتقادات رئیس سازمان‌توسعه‌تجارت هست که در مصاحبه‌ای از احتمال اصلاح تعرفه‌واردات خودروهای هیبریدی به کشور، خبرداد.

خسروتاج، رئیس سازمان‌توسعه‌تجارت که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز محسوب می‌شود، در مصاحبه‌ای اعلام‌کرد: ما برای تصویب این تعرفه‌ها از اهالی فن و کارشناسان نظرسنجی کرده‌ایم و پس از بررسی‌های مختلف، این تعرفه‌ها تصویب شد.

خودروهای هیبریدی

وی ادامه‌داد: ما در کمیسیون ماده‌یک آماده شنیدن انتقادات‌جدی و حساب‌شده منتقدین هستیم و درصورت اینکه انتقادات منطقی و به همراه دلائل‌مختلف ارائه‌شود، آمادگی خود را برای اصلاح تعرفه‌های واردات خودروهای هیبریدی اعلام می‌کنیم. ما سال گذشته نیز پیشنهاد اصلاح تعرفه‌ها را به دولت داده‌بودیم ولی دولت به دلیل پرهیز از آثارتورمی و دیگر مسائل نگران‌کننده، آن را تصویب‌نکرد ولی در آذرماه امسال به همراه ارائه پیشنهاد ما، این اصلاح تعرفه‌ای در دستور کار قرار گرفت و انجام‌شد.

خسروتاج در پایان صحبتهایش افزود: ما در این‌مصوبه سعی‌کردیم به همراه کاهشی و افزایشی‌کردن برخی از تعرفه‌ها، آثارتورمی را کنترل‌کرده و از اتفاقات ناخوهسته‌احتمالی جلوگیری کنیم. سعی ما برحاکم‌کردن منطق در تصمیم‌گیری‌های این‌سازمان بوده و به همین دلیل، پیشنهادات و انتقادات را پذیرا هستیم.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم