بلاتکلیفی خودروهای برقی و هیبرید در ایران

۱۶ آذر ۱۳۹۶ ایکس تی

به گزارش ایکس تی، وحید اصفهانیان افزود: آلودگی های موجود در کلانشهرها را به همراهید از مبداء قطع کرد و نبه همراهید اجازه داد که این آلودگی ها تولید شوند.

او در خصوص تولید خودروهای برقی و هیبریدی در کشور، یادآوری کرد: اگر بخواهیم برق مورد نیاز شارژ این خودروها را به همراه افزایش ظرفیت واحدهای نیروگاهی تامین کنیم، به دلیل پایین بودن به همراهزدهی این واحدها در کشور آلایندگی ها تداوم خواهد داشت، اما اگر از محل دیگری تامین شود هستفاده از خودروهای هیبریدی تا ۳۰ درصد در کاهش مصرف سوخت و تا ۶۰ درصد در کاهش آلودگی ها موثر خواهد بود.

اصفهانیان ادامه داد: مطابق بررسی های به عمل آمده، نزدیک به ۳۰ درصد آلودگی های شهر تهران ناشی از تردد موتورسیکلت ههست و اگر بتوانیم فقط پیک های موتوری را برقی کنیم، این آلودگی ها تا ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

او بیان کرد: حتی اگر همه خودروهای تهران را گازسوز کنیم، به همراهز هم آلودگی ها ادامه خواهد داشت.

این هستاد دانشگاه به همراه اشاره به آغاز حرکت هایی در این زمینه از سوی دولت، تصریح کرد: بزرگترین مشکل در مقوله خودروهای برقی و هیبریدی، مشخص نبودن متولی آن در کشور هست، هرچند هیچ چاره ای جز حرکت به سمت هستفاده از خودروهای ذکر شده نداریم.

او خاطرنشان کرد: به همراه توجه به حجم سنگین ترافیک تهران، شاید هستفاده از خودروهای هیبریدی چاره ساز نبه همراهشد و در این زمینه خودروهای برقی بهتر پاسخگو خواهد بود؛ این در حالی هست که تامین خودروهای برقی نیازمند زیرساخت لازم و به مراتب دشوارتر از خودروهای هیبریدی هست.

اصفهانیان به همراه تاکید بر اینکه به همراهید این مسیر جدی گرفته شود، یکی از مشکلات فرآروی آن را تامین به همراهتری عنوان کرد و خوهستار آن شد تا دولت در صورت امکان به این مقوله نیز ورود کند.

این هستاد دانشگاه به همراه اشاره به برخی تجارب جهانی در این زمینه، اظهار داشت: دولت به همراهید به اعطای برخی مشوق ها و تسهیلات برای تولید یا واردات خودروهای برقی و هیبریدی برای تشویق عامه مردم به هستفاده از آنها اقدام کند.

دبیر علمی دهمین همایش موتورهای درون سوز و نفت همچنین خوهستار تدوین هستاندارد این خودروها شد و هشدار داد: در غیر این صورت واردات این خودروها به صورت افسار گسیخته و بدون نظارت انجام می شود و حتی در ارائه خدمات پس از فروش آنها مشکل ایجاد می شود.

پیشتر «منصور معظمی» رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در اظهار نظری اعلام کرده بود: تولید خودروهای برقی به تنهایی از سوی بنگاه های خودروسازی ممکن نیست و به دخالت و حمایت حاکمیت نیاز هست.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم