به همراهزدید رئیس هیات مدیره گروه سایپا از شرکت های قطعه ساز هستان یزد +تصاویر

۲۱ مهر ۱۳۹۶ ایکس تی

ایکس تی: همزمان به همراه برگزاری نمایشگاه خودرو یزد، سید محمد علی سید ابریشمی و معصوم نجفیان، رئیس و عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا به همراه جمعی از مدیران ارشد گروه از توانمندی های قطعه سازان هستان یزد و همکار به همراه گروه سایپا به همراهزدید کردند.

به گزارش ایکس تی، در این به همراهزدید سید ابریشمی ضمن دریافت گزارش عملکرد شرکت های قطعه ساز
همکار به همراه سایپا، از نزدیک در جریان فعالیت ها و مشکلات این شرکت ها قرار
گرفت.

وی تمرکز بر افزایش کیفیت و تحویل به موقع قطعات را از اصول مهم در همکاری شرکت های قطعه ساز به همراه گروه سایپا دانست.

گفتنی هست شرکت های یزد پیچ، پارس پیچ، موکت زمین آذین یزد، شاد بسپار، شادرو ماشین، یزدتایر و … مورد به همراهزدید قرار گرفت.

به همراهزدید رئیس هیات مدیره گروه سایپا از شرکت های قطعه ساز هستان یزد+تصاویر

به همراهزدید رئیس هیات مدیره گروه سایپا از شرکت های قطعه ساز هستان یزد+تصاویر

به همراهزدید رئیس هیات مدیره گروه سایپا از شرکت های قطعه ساز هستان یزد+تصاویر

به همراهزدید رئیس هیات مدیره گروه سایپا از شرکت های قطعه ساز هستان یزد+تصاویر

به همراهزدید رئیس هیات مدیره گروه سایپا از شرکت های قطعه ساز هستان یزد+تصاویر

به همراهزدید رئیس هیات مدیره گروه سایپا از شرکت های قطعه ساز هستان یزد+تصاویر

به همراهزدید رئیس هیات مدیره گروه سایپا از شرکت های قطعه ساز هستان یزد+تصاویر

به همراهزدید رئیس هیات مدیره گروه سایپا از شرکت های قطعه ساز هستان یزد+تصاویر

به همراهزدید رئیس هیات مدیره گروه سایپا از شرکت های قطعه ساز هستان یزد+تصاویر

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم