تعرفه به همراهلای واردات خودروی خارجی، قیمتها را کاهش خواهد داد؟

۲۳ دی ۱۳۹۶ ایکس تی

به گزارش ایکس تی، به همراه افزایش تعرفه واردات خودرو، نگرانی‌ها برای افزایش جهشی‌ قیمت‌خودروهای‌خارجی درکشور بیشترشده و همزمانی این افزایش‌تعرفه به همراه سایرموارد موثر در قیمت خودروهای‌وارداتی از جمله قیمت ارز و تورم داخلی، نگرانی‌ها را دوچندان کرده‌هست.

علی‌آبه همراهدی مدیرکل دفترمقررات صادرات و واردات سازمان‌توسعه‌تجارت در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون افزایش‌قیمتها در صورت تصویب تعرفه‌های جدید می‌گوید: اینگونه نیست که اگر تعرفه واردات خودروهای‌خارجی افزایش‌یافت، پس همه هزینه‌های واردات افزایش پیدا می‌کند. بسیاری از هزینه‌های‌واردات مانند ۹درصد ارزش‌افزوده که به قیمت‌خودرو اضافه می‌شود ارتبه همراهطی به همراه تعرفه گمرکی ندارد. معمولا ارزش‌خودرها تعیین‌کننده حقوق‌ورودی آنها هستند و به همین دلیل‌هست که می‌گوییم تعرفه‌واردات تاثیرچندانی روی‌قیمت خودروهای‌خارجی نخواهد داشت.

وی در ادامه گفت: حتی به همراهتوجه به بررسی‌ها و همچنین افزایش قیمت‌های زیادی که در چندماه گذشته صورت‌گرفته، پیش‌بینی ما این‌هست که به همراه ثبت سفارش‌های جدید که در سایت صورت‌میگیرد، قیمت خودروهای خارجی نه‌تنها افزایش قیمت خاصی نداشته‌به همراهشند، بلکه کاهش‌قیمت نیز دور از دسترس نیست.

علی‌آبه همراهدی در پاسخ به یک‌سوال که از او پرسیده‌شد: “اگر انتظار ارزانی یا حداقل ثبه همراهت‌قیمت خودروها را دارید، آیا فکری برای گران‌فروشی هم کرده‌اید؟” گفت: بدین‌منظور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای‌رقابت نظارت و بررسی دقیق و مستمری دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند به این موضوع ورودکنند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم