توضیحات وزیر راه دربه همراهره دلیل افزایش عوارض اتوبه همراهن‌ها

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ایکس تی

به گزارش ایکس تی، سیدفاطمه ذوالقدر ، در توضیح جلسه امروز فراکسیون
امید گفت: این جلسه به همراه حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. نمایندگان نسبت
به افزایش عوارض اتوبه همراهنها اعتراض داشتند که وزیر راه در پاسخ اشاره داشت که
عوارض اتوبه همراهنها مرتبط به همراه بخش خصوصی هست و آنها آن را تعیین می کنند.
طبیعتا به همراهید سود ساخت وساز به سرمایه‌گذاری برگردد.

توضیحات وزیر راه دربه همراهره دلیل افزایش عوارض اتوبه همراهن‌ها

وی به همراه بیان اینکه در این جلسه موضوعاتی همچون به همراهفتهای فرسوده،
وضعیت راه ها، نظام مهندسی و فرودگاه نیز مطرح شد، گفت: قرار شد فراکسیون
امید یا مجمع تهران جلسات جداگانه‌ای به همراه وزیر راه دربه همراهره وضعیت به همراهفتهای
فرسوده داشته به همراهشد تا این موضوع به صورت جزئی تر مورد بررسی قرار گیرد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم