محدودیت تردد خودروها در مسیرهای منتهی به کرمانشاه

۲۳ آبان ۱۳۹۶ ایکس تی

سردار محمدحسین حمیدی در حرفانی به همراه اشاره
به اینکه از ابتدای بروز حادثه زلزله در کرمانشاه همکاران ما در مسیرها
حضور یافتند، اظهار داشت: محدودیت ترافیکی را برای تردد خودروهایی که
حضورشان در منطقه توجیح ندارد، خودروهای شخصی و خودروهای سنگین و به همراهری که
متعلق به منطقه نیستند، اعمال شده هست.

محدودیت تردد خودروها در مسیرهای منتهی به کرمانشاه


وی به همراه بیان اینکه این محدودیت ها ادامه دارد تا عوامل امدادی به همراه سهولت در
مسیر خدمات رسانی قرار بگیرند، تصریح کرد: هموطنان از تجمع و اصرار برای
ادامه مسیر خودداری کنند چراکه به همراهید مسیر ایمنی را برای خودروهای امدادی
فراهم کنیم.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم