محورهای پرترافیک در تعطیلات

۱۶ آذر ۱۳۹۶ ایکس تی

به گزارش ایکس تی، پلیس راهنمایی و رانندگی آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را به شرح زیر اعلام کرد:

به همراهند شمالی آزادراه کرج_قزوین، در طول مسیر به همراه ترافیک نیمه‌سنگین و پرحجم روبه‌رو هست. محور کرج_چالوس از میدان امیرکبیر تا آدران، جنوب به شمال محور هراز به سمت آمل (محدوده های آبعلی تا امام زاده هاشم و گزنک تا آب اسک)،‌ جنوب به شمال محور فیروزکوه (از زیرآب تا شیرگاه ) و طول محور پرحجم و روان، جنوب به شمال محور قزوین-رشت (محدوده مسکن مهر رودبه همراهر) پرحجم و روان گزارش شده هست.

محورهای پرترافیک در تعطیلات

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار می به همراهشند.

محورهایی که مسدود هستند:

۱- محور اولنگ –شاهرود در هستان های گلستان و سمنان.

۲- محور دیزین-شمشک در هستان های تهران و البرز.

۳- محور(سیرجان –حاجی آبه همراهد)در هستان هرمزگان, ترددکلیه خودرو هااز کیلومتر ۶۰الی ۶۴ به علت انجام عملیات راهسازی (ترانشه برداری کوه) به صورت دو طرفه خواهد بود.

۴- محور هراز (تونل امام زاده هاشم)در هستانهای شرق تهران و مازندران (ازتاریخ ۹۶/۰۷/۰۸تا ۹۶/۰۹/۳۰ همه روزه به صورت ۲۴ساعته ) و در زمان انسداد تردداز محور قدیم هراز (محدوده گردنه امام زاده هاشم)انجام خواهدشد.

محورهایی که دارای محدودیت هستند:

۱-هستان البرز (محورکرج-چالوس حدفاصل کیلومترصفر تا ۷۵)تاتاریخ ۹۶/۱۲/۲۰ روزهای شنبه , یکشنبه , دوشنبه و سه شنبه(از ساعت۰۸۰۰الی ۱۷۰۰)وروزهای چهارشنبه(از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۲۰۰)-عملیات آسفات کاری و همزمان به همراه عبور ترافیک.

۲- هستان قزوین(محورقدیم قزوین- لوشان حدفاصل کیلومتر صفر تا ۷۲)تا تاریخ ۹۶/۰۹/۱۵ روزهای شنبه,یکشنبه,دوشنبه وسه شنبه(از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۸۰۰)وروزهای چهارشنبه(ازساعت ۰۸۰۰الی ۱۲۰۰)- عملیات آسفات کاری و همزمان به همراه عبورترافیک

۳- غرب هستان تهران(محور قدیم تهران-قم حدفاصل ۱۵تا۴۸)تا تاریخ ۹۶/۱۲/۲۰روزهای شنبه,یکشنبه,دوشنبه و چهارشنبه (از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۸۰۰)و روزهای سه شنبه (از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۴۰۰)-عملیات جاده ای و همزمان به همراهعبور ترافیک

۴- در هستان های البرز و مازندران (محور کرج- چالوس )تا تاریخ ۹۶/۰۹/۲۳-روزهای شنبه ,یکشنبه,دوشنبه و سه شنبه هرهفته جهت انجام عملیات را ه سازی در حوزه هستان مازندران از ساعت ۲۱:۳۰ودر حوزه هستان البرز از ساعت ۲۳۰۰الی ۰۵۰۰به همراهمدادروز بعد مسدود میگردد. در زمان انسداد تردد از سایر محورهای شمالی صورت می پذیرد.

۵- هستان قزوین آزادراه(قزوین-کرج کیلومتر ۱تا۳ )از تاریخ ۹۶/۰۸/۲۹ الی ۹۶/۰۹/۱۴ روزهای شنبه,یکشنبه,دوشنبه,سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۷۰۰وروز چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰الی ۱۲۰۰هرهفته به جز روزهای پنجشنبه ,جمعه و ایام تعطیلات رسمی اجرای عملیات تعمیرات حفاظ پل همزمان به همراه عبور ترافیک تنها در یک خط عبوری اجرا می شود.

۶- در هستان سمنان محور گرمسار شریف آبه همراهد به علت اجرای عملیات نصب سامانه ( ازتاریخ ۹۶/۰۹/۰۱ الی ۹۶/۰۹/۳۰از ساعت ۰۷۰۰الی ۱۷۰۰روزهای شنبه ,یکشنبه ,دوشنبه ,سه شنبه و چهارشنبه هرهفته به جزروزها وایام تعطیلات رسمی) اجرای عملیات همزمان به همراه عبور ترافیک اجرا می شود.

۷- در هستان البرز محور آزادراه کرج-قزوین به علت اجرای عملیات نصب عرشه پل عابر پیاده در روزهای جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۰۳ محدوده پل حسین آبه همراهد و ۹۶/۰۹/۱۰محدوده امام زاده طاهر و ۹۶/۰۹/۲۴ محدوده شرکت سویا از ساعت ۰۶۰۰الی ۱۱۰۰ترددهمزمان به همراهاجرای عملیات و به همراه رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۸_در هستان قزوین لاین شمالی آزادراه قزوین _رشت کیلومتر۵۵ الی ۶۵ از تاریخ ۹۶/۹/۱۸ الی ۹۶/۹/۲۲ روز شنبه از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ,روزهای یک شنبه ,دوشنبه,سه شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ و روز چهار شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰به علت اجرای عملیات نصب سیستم روشنایی تونل شیرین سو , تردد همزمان به همراه اجرای عملیات و به همراه رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

۹_ در هستان قزوین لاین جنوبی آزادراه قزوین_رشت کیلومتر ۵۵ الی ۶۵ از تاریخ ۹۶/۹/۲۵ الی ۹۶/۹/۲۹ , روزهای شنبه , یکشنبه , دوشنبه , سه شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ و روز چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به علت اجرای عملیات نصب سیستم روشنایی تونل شیرین سو , تردد همزمان به همراه اجرای عملیات و به همراه رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

۱۰_در هستان قزوین لاین شمالی محور قدیم قزوین_رشت کیلومتر ۵۵ از تاریخ ۹۶/۹/۵ الی ۹۶/۱۲/۱۵ , روزهای شنبه , یکشنبه , دوشنبه , سه شنبه از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰ و روز چهارشنبه از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ هر هفته بجز روزهای پنج شنبه , جمعه و ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات خاکبرداری و احداث دیوار , تردد همزمان به همراه اجرای عملیات و انسداد یک خط عبور و رعایت جوانب احتیاط انجام خواهد شد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم